Ochrana údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou v tomto kontextu všechny údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat.

1.2Osobou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) je společnost Summacum GmbH, Morassistr. 18, 80469 Mnichov, Německo, tel.: + 49 (0)89 - 37 95 24 00, fax: -, e-mail: info@summacum.works. Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů šifrování SSL nebo TLS a chrání přenos osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce). Šifrované připojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nejsou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného používání.

3) Hosting

Hostování u společnosti Shopify
Pro účely hostování a zobrazování internetového obchodu využíváme systém obchodu poskytovatele služeb Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko ("Shopify"), a to na základě zpracování naším jménem. Veškeré údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech společnosti Shopify. V rámci výše uvedených služeb společnosti Shopify mohou být údaje předávány také společnosti Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc nebo Shopify (USA) Inc v rámci dalšího zpracování naším jménem. V případě, že jsou údaje předávány společnosti Shopify Inc. do Kanady, je odpovídající úroveň ochrany údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Shopify naleznete na následující webové stránce: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Další zpracování na jiných serverech než na výše uvedených serverech společnosti Shopify probíhá pouze v rámci níže uvedeného sdělení.

4) Soubory cookie

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu uložení příslušného souboru cookie najdete v přehledu nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi používanými soubory cookie, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v případě uděleného souhlasu, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijímání nebo mohli přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Ty najdete pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud soubory cookie nebudou akceptovány.

5) Kontaktování

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou shromažďovány v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro kontaktování vás a související technickou správu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány. Tak je tomu v případě, kdy lze z okolností vyvodit, že daná věc byla s konečnou platností objasněna, a za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost zadržení, která by tomu bránila.

6) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Po ukončení zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si další použití údajů nevyhradíme ze zákona.

7) Použití údajů o zákaznících pro účely přímého marketingu

7.1Registrace k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a bude použito k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat e-mailové zpravodaje až poté, co výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním zpravodajů. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu, a to kliknutím na příslušný odkaz.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, používáme výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám zasílat e-mailové nabídky na podobné zboží nebo služby, které jste již z naší nabídky zakoupili. V souladu s § 7 odst. 3 UWG k tomu nepotřebujeme váš samostatný souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám žádné e-maily zasílat. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedené reklamní účely s platností do budoucna, a to oznámením odpovědné osobě uvedené na začátku. Tím vám vzniknou pouze náklady na přenos podle základních sazeb. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7.3Zasílání newsletteru prostřednictvím MailChimpu
Naše e-mailové newslettery jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru newsletteru. Toto předávání probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání systému newsletteru, který je efektivní v oblasti reklamy, bezpečný a uživatelsky přívětivý. Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje jsou obvykle přenášeny na server MailChimpu v USA a tam uloženy.
MailChimp tyto informace používá k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletterů naším jménem. Za účelem vyhodnocení obsahují odesílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Pomocí webových signálů Mailchimp automaticky vytváří obecné, neosobní statistiky o reakcích na kampaně zasílání newsletteru. Na základě našeho oprávněného zájmu na statistickém vyhodnocování kampaní newsletteru za účelem optimalizace reklamní komunikace a lepšího souladu se zájmy příjemců však webové majáky shromažďují a využívají také údaje příslušného příjemce newsletteru (e-mailová adresa, čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Tyto údaje umožňují vyvodit individuální závěr o příjemci newsletteru a jsou zpracovávány společností Mailchimp za účelem automatizovaného vytváření statistik, které ukazují, zda konkrétní příjemce otevřel zprávu s newsletterem.
Pokud si přejete deaktivovat analýzu dat pro účely statistického vyhodnocování, musíte se odhlásit z odběru newsletteru.
MailChimp může tyto údaje používat také sám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě vlastního oprávněného zájmu při navrhování a optimalizaci služby na základě potřeb a také pro účely průzkumu trhu, například pro určení, z jakých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.
Abychom ochránili vaše údaje v USA, uzavřeli jsme se společností MailChimp smlouvu o zpracování údajů ("smlouva o zpracování údajů") založenou na standardních smluvních doložkách Evropské komise, která umožňuje předávání vašich osobních údajů společnosti MailChimp. V případě zájmu si tuto smlouvu o zpracování údajů můžete prohlédnout na následující internetové adrese: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Ustanovení o ochraně údajů společnosti MailChimp si můžete prohlédnout zde:
https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8) Zpracování dat pro vyřizování objednávek

8.1Za účelem vyřízení vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Určité osobní údaje budou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Pokud využíváme poskytovatele platebních služeb, výslovně vás o tom informujeme níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

8.2Využívání zvláštních poskytovatelů služeb pro zpracování a vyřizování objednávek

- Billbee
Zpracování objednávek provádí poskytovatel služeb "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Jméno, adresa a případně další osobní údaje budou předány společnosti Billbee v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO výhradně za účelem zpracování online objednávky. Vaše údaje budou předány pouze v rozsahu, který je skutečně nezbytný pro zpracování objednávky. Podrobnosti o ochraně osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Billbee jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Billbee na adrese "billbee.io".

8.3Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží dodáváno poskytovatelem přepravních služeb DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Německo), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti DHL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO před dodáním zboží za účelem koordinace termínu dodání nebo oznámení o dodání, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas v procesu objednávky. V opačném případě předáme společnosti DHL pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Tyto informace budou předány pouze v případě, že jsou nezbytné pro dodání zboží. V takovém případě není možné předem koordinovat termín doručení se společností DHL nebo oznámit doručení.
Souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna u výše uvedené odpovědné osoby nebo u poskytovatele přepravních služeb DHL.

8.4Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Amazon Pay
Pokud zvolíte platební metodu "Amazon Pay", platba se zpracovává prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon Payments"), kterému předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb Amazon Payments, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Amazon Payments získáte na následující internetové adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Paypal
Při platbě prostřednictvím služby PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" přes PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal") v rámci zpracování platby. K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování platby.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti z hlediska statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Informace o úvěruschopnosti mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
. Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Shopify Payments
Využíváme poskytovatele platebních služeb "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud si vyberete platební metodu nabízenou prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Shopify Payments, zpracování plateb probíhá prostřednictvím poskytovatele technických služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb společností Stripe Payments Europe Ltd., a to pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Shopify Payments najdete na této internetové adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informace o ochraně osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe Ltd. naleznete zde: https://stripe.com/de/privacy.

9) Kontaktování připomínky hodnocení

Připomínka hodnocení od Trusted Shops
Pokud jste nám k tomu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO dali během objednávky nebo po ní výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu hodnotící platformě Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), aby vám mohla e-mailem zaslat připomínku hodnocení.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy správci údajů nebo hodnotící platformě.

10) Používání grafického hodnocení a pečeti schválení

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops je integrován na těchto webových stránkách, aby zobrazoval naši schvalovací pečeť Trusted Shops a nabízel kupujícím členství v Trusted Shops po zadání objednávky.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy v rámci vyváženosti zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Odznak důvěryhodnosti a služby, které jsou s ním inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po skončení vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje jsou předávány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po dokončení objednávky rozhodnete produkty Trusted Shops používat nebo pokud jste se již k jejich používání zaregistrovali. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops.

11) Využití sociálních médií: videa

11.1Používání videí Vimeo

Na našich webových stránkách jsou integrovány pluginy videoportálu Vimeo společnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Vimeo. Obsah zásuvného modulu je přenášen společností Vimeo přímo do prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Vimeo informace o tom, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte účet Vimeo nebo nejste právě přihlášeni na Vimeo. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Vimeo v USA a tam uloženy.
Jste-li přihlášeni na Vimeo, může Vimeo přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu Vimeo. Pokud s pluginy komunikujete (např. kliknutím na tlačítko spuštění videa), jsou tyto informace rovněž přenášeny přímo na server Vimeo a tam uloženy.

Popsané operace zpracování údajů jsou prováděny v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo na průzkumu trhu a návrhu služby Vimeo na základě potřeb.

Pokud si nepřejete, aby společnost Vimeo přiřazovala údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu účtu Vimeo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze služby Vimeo.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Vimeo, stejně jako vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Nástroj pro sledování Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, je automaticky integrován do videí z Vimeo, která jsou vložena na našich stránkách. Jedná se o vlastní sledování společnosti Vimeo, ke kterému nemáme přístup a které naše stránky nemohou ovlivnit. Služba Google Analytics používá ke sledování takzvané "cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Toto zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Vimeo na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v nástroji "Souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.

11.2Používání videí na Youtube

Tyto webové stránky používají funkci vkládání na Youtube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele "Youtube", který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").

Zde se používá rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele spustí ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa (videí). Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí Youtube, poskytovatel "Youtube" používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatele. Podle informací od společnosti "Youtube" se tyto údaje používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužívání. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data spojena s vaším profilem YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněných zájmů společnosti Google v oblasti zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu webových stránek podle potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Používání služby YouTube může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém vyvolání této webové stránky naváže spojení se sítí Google, což může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování dat.

Další informace o ochraně osobních údajů na serveru "YouTube" naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v nástroji "Souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.

12) Online marketing

12.1Facebook Pixel pro vytváření vlastních publik s rozšířeným porovnáváním dat (bez nástroje pro souhlas se soubory cookie)
V rámci naší online nabídky se používá takzvaný "Facebook Pixel" sociální sítě Facebook v režimu rozšířeného porovnávání dat, který provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irsko ("Facebook").
Na základě výslovného souhlasu uživatele se při kliknutí na reklamu přehrávanou na Facebooku a námi umístěnou přidá do adresy URL naší odkazované stránky dodatek pomocí Facebook Pixel. Po předání se tento parametr URL zapíše do prohlížeče uživatele prostřednictvím souboru cookie, který si naše odkazovaná stránka sama nastaví. Kromě toho tento soubor cookie shromažďuje specifické údaje zákazníků, jako je e-mailová adresa, které shromažďujeme na našich webových stránkách propojených s reklamou na Facebooku během transakcí, jako jsou nákupní transakce, přihlášení k účtu nebo registrace (rozšířené porovnávání údajů). Soubor cookie je poté načten aplikací Facebook Pixel a umožňuje předání údajů, včetně údajů o konkrétním zákazníkovi, společnosti Facebook.
Pomocí Facebook Pixelu s rozšířeným porovnáváním dat je možné, aby Facebook na jedné straně přesně určil návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklamy (tzv. "Facebook Ads"). Proto používáme pixel Facebooku s pokročilým porovnáváním dat, abychom námi umístěné reklamy na Facebooku zobrazovali pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. "Custom Audiences"). Pomocí pixelu Facebooku s pokročilým porovnáváním dat chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. To nám umožňuje dále vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu sledováním, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. "konverze"). V porovnání se standardní variantou Facebook Pixel nám rozšířená funkce porovnávání dat pomáhá lépe měřit účinnost našich reklamních kampaní tím, že zachycuje více připsaných konverzí.
Veškeré přenesené údaje jsou uloženy a zpracovány společností Facebook, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). Tyto údaje mohou společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj.
Tyto operace zpracování se provádějí pouze v případě udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.
Souhlas s použitím Facebook Pixel mohou udělit pouze uživatelé starší 16 let. Pokud jste mladší, žádáme vás, abyste požádali své zákonné zástupce o svolení.
Informace generované společností Facebook jsou obvykle přenášeny na server společnosti Facebook a tam jsou ukládány; to může zahrnovat i přenos na servery společnosti Facebook Inc. v USA. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací sledování pomocí pixelu Facebooku. Za tímto účelem můžete nastavit opt-out cookie kliknutím na následující odkaz, který deaktivuje sledování Facebook pixelu:
Deaktivovat Facebook pixel
Tento opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz.

12.2Google AdSense

Tyto webové stránky používají Google AdSense, webovou reklamní službu Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google AdSense používá takzvané soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Kromě toho Google AdSense používá ke shromažďování informací také takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky), jejichž prostřednictvím lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie a/nebo webovým majákem (včetně vaší IP adresy) o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. To může zahrnovat i přenos na servery společnosti Google LLC. v USA.

Společnost Google takto získané informace používá k vyhodnocování vašeho chování při používání reklam AdSense. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Informace shromážděné společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon a/nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google.

Výše popsané zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem cílené reklamy na uživatele ze strany třetích reklamních stran, jejichž reklamy se na těchto webových stránkách zobrazují na základě vyhodnoceného chování uživatele. Toto zpracování slouží také našemu finančnímu zájmu na využití ekonomického potenciálu našich webových stránek zobrazováním personalizovaného reklamního obsahu třetích stran za úplatu.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale deaktivovat příslušným nastavením softwaru prohlížeče nebo si můžete stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

12.3Používání sledování konverzí Google Ads

Tyto webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v jeho rámci sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords) upozorňujeme na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření ve vztahu k údajům o reklamních kampaních. Naším cílem je zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu vynaložených nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí společnosti Google prostřednictvím internetového prohlížeče pod klíčovým slovem "Nastavení uživatele". Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Používání reklam Google může také zahrnovat přenos osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o ustanoveních společnosti Google týkajících se ochrany údajů můžete získat na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Nastavení souborů cookie pro sledování konverzí v rámci služby Google Ads můžete trvale odmítnout stažením a instalací doplňku prohlížeče Google, který je k dispozici na tomto odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li tuto službu odvolat, deaktivujte ji v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách, nebo použijte výše popsanou možnost vznesení námitky.

12.4Využívání partnerských programů

- Partnerský program ADCELL (Firstlead GmbH)
Účastníme se partnerského programu "ADCELL" společnosti Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlín (dále jen "ADCELL"). V rámci svých služeb ukládá společnost ADCELL na koncových zařízeních uživatelů soubory cookie, které slouží k dokumentaci transakcí (např. "prodejních příležitostí"), když návštěvník klikne na reklamu s partnerským odkazem. Tyto soubory cookie slouží pouze ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě. Společnost ADCELL používá také tzv. sledovací pixely. Ty umožňují vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost stránek.
Informace generované soubory cookie a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti ADCELL a tam ukládány. Společnost ADCELL může mimo jiné rozpoznat, že bylo kliknuto na partnerský odkaz na této webové stránce. Společnost ADCELL může za určitých okolností předat tyto (anonymizované) informace smluvním partnerům, ale údaje, jako je IP adresa, nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Pokud informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování založeno na našem oprávněném finančním zájmu na zpracování provizních plateb u společnosti ADCELL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím souborů cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, jak je popsáno výše, máte možnost zpracování údajů deaktivovat na adrese www.adcell.de/datenschutz.
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

13) Použití systému živého chatu

Vlastní systém živého chatu
Na těchto webových stránkách se za účelem provozování systému živého chatu, který slouží k zodpovídání živých dotazů, shromažďuje vaše sdělené jméno a sdělovaný obsah chatu jako údaje a ukládají se po dobu trvání chatu. Chat a vámi zadané jméno chatu se ukládají výhradně do takzvané paměti RAM (paměti s náhodným přístupem) a jsou smazány okamžitě, jakmile my nebo vy ukončíte konverzaci v chatu, nejpozději však 2 hodiny po poslední zprávě v historii chatu. Soubory cookie se používají k provozování funkce chatu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie umožňují rozpoznat internetový prohlížeč návštěvníka stránek, aby bylo možné rozlišit jednotlivé uživatele funkce chatu na našich webových stránkách.
Pokud takto shromážděné informace mají osobní charakter, zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.
Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se v budoucnu do vašeho počítače neukládaly žádné další soubory cookie nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že funkce chatu na našich webových stránkách již nebude možné provádět.

14) Nástroje a další

14.1- Webová písma Google
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.
K tomuto účelu se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. To může vést k předávání osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA. Tímto způsobem se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google jsou používána v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo z vašeho počítače.
Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

14.2Shopsync pro Shopify

Tato webová stránka používá aplikaci Shopify "Shopsync" od společnosti ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.
Pomocí aplikace ShopSync je služba pro zasílání newsletterů "Mailchimp" synchronizována s naším účtem Shopify tak, že na jedné straně jsou aktualizace v e-mailových seznamech Mailchimp (např. odhlášení příjemce newsletteru) automaticky uloženy také v aplikaci Shopify a na druhé straně jsou nové kontaktní údaje vytvořené prostřednictvím smluv uzavřených v aplikaci Shopify automaticky přeneseny do e-mailových seznamů Mailchimp.

V prvním případě se zpracování údajů provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a mezisystémovém vedení souborů adresátů reklamy a na účinném dodržování právně významných změn stavu.

Ve druhém případě, výhradně na základě výslovného souhlasu uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, po uzavření smlouvy na Shopify o zařazení do seznamu Mailchimpu, předává ShopSync společnosti Mailchimp jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu uživatele spolu s informacemi souvisejícími s transakcí (částka nákupu, čas a datum nákupu).

Takto přenesená data nejsou po synchronizaci uložena ani uchovávána v systému ShopSync. Všechny informace synchronizované mezi službami Shopify a Mailchimp se přenášejí pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer) a všechny přenášené informace zůstávají během procesu synchronizace zašifrované.

Proces synchronizace vyžaduje přenos informací prostřednictvím zabezpečeného připojení na servery hostované společností Amazon Web Services v USA.

Další informace o ochraně osobních údajů v systému ShopSync najdete zde: https://shopsync.io/privacy-policy.

15) Práva subjektu údajů

15.1Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává rozsáhlá práva subjektu údajů (právo na informace a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Právo na přístup podle čl. 15 DSGVO: Máte zejména právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o předpokládané době uložení nebo kritéria pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly od vás získány námi, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování, které se vás týká, jakož i vaše právo být informován o tom, jaké záruky existují v souladu s článkem 46 DSGVO v případě předání vašich údajů do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na neprodlenou opravu nepřesných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění neúplných údajů, které uchováváme;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO: Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud je ověřována přesnost vašich údajů, kterou zpochybňujete; pokud odmítnete výmaz vašich údajů z důvodu nezákonného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů; pokud potřebujete vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme; nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, dokud ještě nebylo rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody;
 • Právo na informace podle čl. 19 DSGVO: Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinkem do budoucna. V případě odvolání souhlasu příslušné údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

15.2PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH ÚDAJŮ UKONČÍME. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU. MŮŽETE UPLATNIT PRÁVO NA NÁMITKU, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

16) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se měří na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo kvazi-zákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo neexistuje žádný další oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání z naší strany.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO se tyto údaje uchovávají, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.